Обучение за обучители: да създаваш, водиш и продаваш завладяващи обучения, 15-17 април, 13-14 май, София

Текущ статус
Not Enrolled
Price
BG720

Част 1. Как да структурирате обучението си и да го представите убедително, Видеа онлайн + 1 онлайн сесия наживо на 11 април от 18.00 до 20.30 ч. Как да изберете тема и да структурирате собствено обучение с практически упражнения, как да презентирате пред различни размери група наживо и онлайн, как да управлявате група наживо и онлайн – практически материали стъпка по стъпка и упражнения, общо 12 учебни часа
Част 2. 15-17 април, 9.00-17.30, София, на място, Практическо структуриране на собственото обучение, въздействащо представяне и управление на група, и как да ги приложим, за да продаваме, 30 учебни часа

Част 3. 13-14 май 2021 г, 9.00-17.30, София, на място, Практика по представяне на собствен курс пред група, и обратна връзка, плюс стъпки за продаването му, 20 учебни часа

Общо: 62 + учебни часа

Бонуси: Допълнителна лична сесия онлайн от 1 учебен час за подготовката на собственото обучение.

Такси:

320 лв. на част, общо 3 части, при записване и заплащане до 15 април 2022г.,

290 лв. на част, общо 3 части, при ранно записване и заплащане на 3 части: Част 1 – до 7 дни след записването, част 2 – до 30 март, част 3 – до 30 април.

260 лв. на част, общо 3 части, при ранно записване и заплащане на 3 части: Част 1 – до 7 дни от записването, Част 2 – до 20 март, Част 3 – до 20 април,

240 лв. на част, при общо 3 части, при заплащане на пълното обучение до 10 март.

Цел

Това обучение подготвя професионални треньори, които желаят да създадат свой обучителен курс, да управляват убедително група, и да се научат да продават това обучение. Курсът ще помогне да „опаковате“ Вашия  личен опит в обучение във Ваш собствен стил.

Таксата включва Част 1. Онлайн обучение с готови видеа, плюс 3 учебни часа подготвителна онлайн сесия, + Част 2. 3 дни обучение по създаване на собствен тренинг, презентиране и управление на група, на място, + Част 3. 2 дни практика на Вашето обучение, разработено в рамките на този курс на обучение за обучители. Общо 62 учебни часа.
Достъп до Част 1 онлайн с всички видеа, получавате веднага след записването и заплащането на първата част от таксата, така, че да започнете подготовката на собствено обучение от този момент. Преди груповите срещи имате възможност да се ползвате от безплатна лична онлайн сесия от 1 учебен час, за да ви помогнем да уточните темата и начина, по който да започнете създаването на собственото си обучение.
Обучението е едно цяло и записването за него е възможно само за пълното обучение.

Записване

Обадете се на тел. 0885792525, или изпратете Формуляра за кандидатстване на e-mail: academy@sporazumenia.com.

За да преценим дали бихме могли да си бъдем взаимно полезни чрез обучението за обучители, ще проведем телефонно интервю с всеки кандидат. След получаването на Формуляра за кандидатстване, ще се свържем с Вас, за да уточним удобно време за интервюто.

За Вас ли е да сте обучители в собствено обучение?

Как да започнете да създавате обучението си още сега

Практически умения, които получавате

ОБУЧЕНИЕТО ще ви предаде една от най-успешните и прилагана в десетки държави методология за учене чрез правене. С нея ще можете да владеете всички ключови елементи на разпалването на интереса на участниците си.

В края на обучението ще можете да: Създавате собствен курс по избрана от вас тема в сферата на убедителното общуване и разрешаването на конфликти, или област, избрана от Вас, включително да:

 • Създавате учебен план с ясни цели, и да го оформите по атрактивен пазарен начин,
 • Изготвяте убедителна структура на един учебен модул – с презентации, упражнения, и други учебни дейности, включително адаптирана за онлайн среда,
 • Подготвяте учебни материали, Power Point и други,
 • Управлявате смело и въздействащо груповата работа, така, че да осигурите максимално полезно и приятно преживяване за участниците и за себе си,
 • Представяте убедително и атрактивно съдържанието, като използвате невербална комуникация, разказване на истории, дискусии и други подходящи методи, и да го адаптирате бързо към нуждите на групата, включително да използвате тези техники за да привлечете аудитории, които да дойдат на обучението Ви,
 • Управлявате динамично групата, като въвличате участниците и подпомагате емоционалното научаване „чрез правене и преживяване“, включително различни видове упражнения, част от които адаптирани за онлайн среда,
 • Упражнявате ефективно даване на обратна връзка, по начин, който подпомага изграждането на практически умения,
 • Преодолявате трудни поведения на участници и други пречки в обучителния процес,
 • Да научите стъпки за успешна продажба на едно обучение.

ПРАКТИКА НАЖИВО в група, за да можете:

 • Да започнете изработването на обучението си като се ползвате от множество конкретни идеи от обучителите и групата за структурата, атрактивно му представяне и упражненията в него,
 • Да упражните най-ефективните техники за презентиране и управление на група в жива среда, и да получите обратна връзка,
 • Да представите като обучител изработения от Вас обучителен модул, като го представите и преведете групата през Вашите презентации, упражнения и други динамични дейности, дадете и получите обратна връзка от тях, и отработите справяне с трудни поведения.

Защо да ни се доверите

 • Защо да ни се доверите:
 • Защото продаваме с лицето си като треньори повече от 16 години! Над 75 сертифициращи обучения за професионална правоспособност като медиатори и над 1000 обучени медиатори! Стотици продадени обучения за убеждаване, преговори, разрешаване на конфликти и множество други в сферата на комуникацията! Опит с колеги от САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Румъния. А обучителната ни програма за медиатори е единствената призната в България единствената в България, одобрена като сертифицираща програма за медиатори (CMTP) от най-големия институт за медиация в света International Mediation Institute, която дава и международно признатия статус – IMI Qualified Mediator.
 • Над 3000 обучени професионалисти от всякакви области – сред които висши мениджъри, изпълнителни директори, адвокати, съдии, политици, експерти от банковия сектор, финансисти, журналисти, маркетолози, специалисти в проекти.
 • И … това е вече 9-то ни обучение за обучители.
 • Заставаме зад това, че обучението трябва да бъде забавно, полезно, и поне 80% практическо – с предизвикателства и директно прилагане на нови умения. От обученията, които ще правите по този метод, никой няма да излиза същият! И ще ви помнят задълго! И ще можете да предавате наученото, за да въздействате задълго в ежедневната ви комуникация! Обикновено с удоволствие! 🙂

Мнения на участници

Мнения на участници можете да видите тук.

Водещият обучител

Водещият обучител в това обучение е Севдалина Александрова, подкрепяна от екип от професионалисти. Тя е треньор по медиация, преговори, убеждаване и разрешаване на конфликти, както и медиатор и адвокат с над 15 години опит. Обучила е над 1/3 от медиаторите в България и над 2600 професионалисти, вкл. адвокати и съдии. Член е на Глобалния панел медиатори на CEDR, Великобритания. Обучител в международни екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния. Повече за нея можете да видите тук.

Какво Е и какво НЕ е този курс

 • Какво не е този курс
 • Този курс не подготвя обучители по медиация. Обучението по медиация представлява завършен обучителен продукт, който се основава на реална практика и законова регламентация.
 • Този курс подготвя обучители, които да създадат и преподават свой собствен обучителен модул или курс в избрана от тях област – по практически и въздействащ начин. Както и умения да представят курса си по интерес начин, така че да привличат участници на него. Ние не осигуряваме продажбата на тези курсове, но можем да ви помогнем за нея.
 • Възможно е и да имаме възможност впоследствие да работим съвместно при различни обучителни проекти.

Записване

Обадете се на тел. 0885792525, или изпратете Формуляра за кандидатстване на e-mail: academy@sporazumenia.com.

ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ:

Вижте ПРАКТИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ след модулите. ИЗТЕГЛЕТЕ СИ PowerPoint Материала, както и материала с упражнение към съответния модул. Така ще следвате по-лесно видеото и ще можете да приложите веднага като следвате инструкциите в упражненията.

Обучение Съдържание

Въведение: какво създаваш в обучението за обучители
Раздел 1. КАК ДА СЪЗДАДЕШ ТВОЕТО ОБУЧЕНИЕ
Раздел 2. КАК ДА ВОДИШ УБЕДИТЕЛНО
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА
Раздел 4. Работа онлайн
Раздел 5. Привличане на участници
ПРАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ