Обучение за обучители, как да създаваш, водиш и продаваш завладяващи обучения, Онлайн и на място

Текущ статус
Не записан
Цена
870

Онлайн видеа и материали – 9 часа, 20 август сесия онлайн, 18.00 – 20.15, 28-30 август на място, 9.00 – 17.30, 9-10 октомври на място, 9.00 – 17.30, София.

Цел

Това обучение подготвя професионални треньори, които желаят да създадат свой обучителен курс, да управляват убедително група, и да се научат да продават това обучение. Курсът ще помогне да „опаковате“ Вашия  личен опит в обучение във Ваш собствен стил.

За тази цел обучението е силно практически ориентирано с практика за създаване на личен обучителен курс стъпка по стъпка, завладяващо говорене пред хора и управление на група, както и преодоляване на предизвикателства и реална практика пред група. И на всяка стъпка съчетано с уменията да направите така, че да се продава!

Какво включва обучението

Част 1. Видеа онлайн, 1 онлайн сесия наживо, 20 август от 18.00 до 20.30 ч. Как да изберете тема и да структурирате собствено обучение с практически упражнения, как да презентирате пред различни размери група наживо и онлайн, как да управлявате група наживо и онлайн – практически материали стъпка по стъпка и упражнения, 9 учебни часа онлайн видеа и материали, плюс 3 учебни часа онлайн сесия.

Част 2. 28-30 август, 9.00-17.30, на място, Практическо структуриране на собственото обучение, въздействащо представяне и управление на група, и как да ги приложим, за да продаваме, 30 учебни часа

Част 3. 9-10 октомври, 9.00-17.30, на място, Практика по представяне на собствен курс пред група, и обратна връзка, плюс стъпки за продаването му, 20 учебни часа

Общо: 62 + учебни часа

Бонуси: Допълнителна лична сесия онлайн от 1 учебен час за подготовката на собственото обучение.

Такса: 290 лв. за всяка от трите части при включване до 27 август.

Отстъпка: 275 лв. на част при записване и заплащане до 15 август.

Записване

Обадете се на тел. 0885792525, или изпратете Формуляра за кандидатстване на e-mail: academy@sporazumenia.com.

За да преценим дали бихме могли да си бъдем взаимно полезни чрез обучението за обучители, ще проведем телефонно интервю с всеки кандидат. След получаването на Формуляра за кандидатстване, ще се свържем с Вас, за да уточним удобно време за интервюто.

За Вас ли е да сте обучители в собствено обучение?

Как да започнете да създавате обучението си още сега

Практически умения, които получавате

ОБУЧЕНИЕТО ще ви предаде една от най-успешните и прилагана в десетки държави методология за учене чрез правене. С нея ще можете да владеете всички ключови елементи на разпалването на интереса на участниците си.

В края на обучението ще можете да: Създавате собствен курс по избрана от вас тема в сферата на убедителното общуване и разрешаването на конфликти, или област, избрана от Вас, включително да:

 • Създавате учебен план с ясни цели, и да го оформите по атрактивен пазарен начин,
 • Изготвяте убедителна структура на един учебен модул – с презентации, упражнения, и други учебни дейности, включително адаптирана за онлайн среда,
 • Подготвяте учебни материали, Power Point и други,
 • Управлявате смело и въздействащо груповата работа, така, че да осигурите максимално полезно и приятно преживяване за участниците и за себе си,
 • Представяте убедително и атрактивно съдържанието, като използвате невербална комуникация, разказване на истории, дискусии и други подходящи методи, и да го адаптирате бързо към нуждите на групата, включително да използвате тези техники за да привлечете аудитории, които да дойдат на обучението Ви,
 • Управлявате динамично групата, като въвличате участниците и подпомагате емоционалното научаване „чрез правене и преживяване“, включително различни видове упражнения, част от които адаптирани за онлайн среда,
 • Упражнявате ефективно даване на обратна връзка, по начин, който подпомага изграждането на практически умения,
 • Преодолявате трудни поведения на участници и други пречки в обучителния процес,
 • Да научите стъпки за успешна продажба на едно обучение.

ПРАКТИКА НАЖИВО в група, за да можете:

 • Да започнете изработването на обучението си като се ползвате от множество конкретни идеи от обучителите и групата за структурата, атрактивно му представяне и упражненията в него,
 • Да упражните най-ефективните техники за презентиране и управление на група в жива среда, и да получите обратна връзка,
 • Да представите като обучител изработения от Вас обучителен модул, като го представите и преведете групата през Вашите презентации, упражнения и други динамични дейности, дадете и получите обратна връзка от тях, и отработите справяне с трудни поведения.

Защо да ни се доверите

 • Защо да ни се доверите:
 • Защото продаваме с лицето си като треньори повече от 15 години! Над 70 сертифициращи обучения за професионална правоспособност като медиатори и над 900 обучени медиатори! Стотици продадени обучения за убеждаване, преговори, разрешаване на конфликти и множество други в сферата на комуникацията! Опит с колеги от САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Румъния. А обучителната ни програма за медиатори е единствената призната в България единствената в България, одобрена като сертифицираща програма за медиатори (CMTP) от най-големия институт за медиация в света International Mediation Institute, която дава и международно признатия статус – IMI Qualified Mediator.
 • Над 2600 обучени професионалисти от всякакви области – сред които висши мениджъри, изпълнителни директори, адвокати, съдии, политици, експерти от банковия сектор, финансисти, журналисти, маркетолози, специалисти в проекти.
 • И … това е вече 8-то ни обучение за обучители.
 • Заставаме зад това, че обучението трябва да бъде забавно, полезно, и поне 80% практическо – с предизвикателства и директно прилагане на нови умения. От обученията, които ще правите по този метод, никой няма да излиза същият! И ще ви помнят задълго! И ще можете да предавате наученото, за да въздействате задълго в ежедневната ви комуникация! Обикновено с удоволствие! 🙂

Мнения на участници

Мнения на участници можете да видите тук.

Водещият обучител

Водещият обучител в това обучение е Севдалина Александрова, подкрепяна от екип от професионалисти. Тя е треньор по медиация, преговори, убеждаване и разрешаване на конфликти, както и медиатор и адвокат с над 15 години опит. Обучила е над 1/3 от медиаторите в България и над 2600 професионалисти, вкл. адвокати и съдии. Член е на Глобалния панел медиатори на CEDR, Великобритания. Обучител в международни екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния. Повече за нея можете да видите тук.

Какво Е и какво НЕ е този курс

 • Какво не е този курс
 • Този курс не подготвя обучители по медиация. Обучението по медиация представлява завършен обучителен продукт, който се основава на реална практика и законова регламентация.
 • Този курс подготвя обучители, които да създадат и преподават свой собствен обучителен модул или курс в избрана от тях област – по практически и въздействащ начин. Както и умения да представят курса си по интерес начин, така че да привличат участници на него. Ние не осигуряваме продажбата на тези курсове, но можем да ви помогнем за нея.
 • Възможно е и да имаме възможност впоследствие да работим съвместно при различни обучителни проекти.

Записване

Обадете се на тел. 0885792525, или изпратете Формуляра за кандидатстване на e-mail: academy@sporazumenia.com.

ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ:

Вижте ПРАКТИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ след модулите. ИЗТЕГЛЕТЕ СИ PowerPoint Материала, както и материала с упражнение към съответния модул. Така ще следвате по-лесно видеото и ще можете да приложите веднага като следвате инструкциите в упражненията.

Съдържание на Обучението

Въведение: какво създаваш в обучението за обучители
Раздел 1. КАК ДА СЪЗДАДЕШ ТВОЕТО ОБУЧЕНИЕ
Раздел 2. КАК ДА ВОДИШ УБЕДИТЕЛНО
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА
Раздел 4. Работа онлайн
Раздел 5. Привличане на участници
ПРАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ