СПИСЪК С ЧЛЕНОВЕТЕ И УСЛУГИТЕ В БИЗНЕС ОБЩНОСТ „СПОРАЗУМЕНИЯ“: Препоръчани професионалисти

Препоръчан в УСЛУГИТЕ Контакти: Телефон, мейл, сайт, ФБ страница
ПРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ
АНИ БОНЕВА, Адвокат   Адвокат по гражданско право; Съдействие за разрешаване на конфликти с медиация; Разрешаване на конфликти с медиация. Специални отстъпки за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти: 20% от обявената цена на услугите. Варна, ул. Проф.Фр.Ж.Кюри №17
Тел. 359888868207, E-mail: anibon70@gmail.com  
ВЕНЕТА МАНОЛОВА – ДРАГАНОВА, Адвокат, Адвокат – корпоративно, търговско, вещно, наследствено право. Правна превенция – консултиране на стартиращи бизнеси и предприемачи за конкретизиране на правната рамка и регулации на дейността; Правна профилактика – изготвяне на цялостен правен анализ и оценка на правния риск на работещи бизнеси и бизнес проекти; Специални отстъпки за членове на Бизнес общността: – 20% отстъпка от договорената крайна цена. Сливен,
Тел.: 0883388011
E-mail: venetta.manolova@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/veneta-manolova-draganova-74055b127/
ДЕСИСЛАВА ДЖАРОВА, правен консултант, с дългогодшен опит като съдия     Консултации в договорно, търговско, трудовото, семейното и наследственото право, права на потребители, европейско право, процедури по граждански и търговски дела;Обучения в посочените области на правото – присъствени и онлайн, както и в областта на правния френски език; Преводи от и на френски език в областта на правото: документи, свързани със съдебни процедури, договори, нотариални актове, правна литература, статии и други/. Преференциални цени за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти. София
Телефон: 0898 22 50 22
E-mail: dessislavadjarova@gmail.com FB:https://www.facebook.com/dessislava.djarova
ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА, Адвокат 24 години активна и непрекъсната адвокатска практика в:  общо гражданско право – семейни, имуществени, наследствени, облигационни, търговски, административни, арбитражни спорове; текущо обслужване на корпоративни клиенти; производства по несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества; действащ синдик в производства по несъстоятелност, вписана в списъка на МП, обнародван в ДВ бр.16/2006 г.   Допълнителна дейност – телевизионен съдия в  „Съдебен спор“  на Нова телевизия 2013 – 2017 г.  Кантора гр.Видин ул.“Княз Борис I“№2
Кантора гр.София ул.“Цар Калоян“№6 ет.2 офис 112 , Тел. 0888 357577,
E-mail: primalex@abv.bg  
МАРГАРИТА МАРИНОВА, Юрист в сферата на личните данни     Юрист с опит в областта на защита на личните данни Консултации по въпроси, свързани с обработване и защита на лични данни. Pro bono на членовете на Бизнес общността по преценка на консултанта. Извършването на услугите се поема според натовареността на консултанта и след договаряне. София,
Тел. 0897028552
E-mail: ari7gio@gmail.com  
НАДЕЖДА БОЕВА-СУВАНДЖИЕВА, Адвокат Адвокат по търговско, дружествено, договорно и имуществено право; Европейско бизнес право, граждански спорове и дела с трансграничен елемент; Процесуално представителство и правни консултации; Правно обслужване на местни и чуждестранни индивидуални и корпоративни клиенти. София, тел. 0898650195
Email: adv.nadejdaboeva@gmail.com nboeva@boevilaw.eu
Boeva & Boeva Law Office  
ПЕПИ КУЗЕВА, юрист, индустриална собственост и технологии Юридически услуги в областите: Индустриална собственост – марки и дизайни; Технологии; Контакти: София,
Тел. 0885718208
E-mail: peppy.lubomirova@gmail.com    
ПОЛИНА ПЕШЕВА, Юрист, Институт за мониторинг и превенция на насилието     Консултации при домашно насилие; Интернет право: иновации, мрежова и информационна сигурност;Защита на лични данни и разрешаване на търговски спорове, защита на потребителя; Защита на интелектуална собственост, информационна, интернет и мрежова сигурност; Обучения за ефективно взаимодействие в бизнес среда, обучителни институции, в мултикултурна среда. София, Тел. 0888/858696
E-mail: polina.pesheva@gmail.com  
СОНЯ ПЕТРОВА, адвокат Адвокат в областта на търговското и облигационното право Преференциални цени за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти. София, Тел. (02) 824 01 44, 0898 68 21 62 E-mail: pettrova@pettrova.com
Website: www.pettrova.com
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
АННА НАНЕВА, Недвижими имоти   Сделки с Недвижими имоти, съдействие при преговори и договори, експертни оценки на имоти     Специални отстъпки за членове на Бизнес общността: – 25% от стандартната цена на услугите гр.София,
Интердийл БГ ООД 
Телефон: +359 888 614 314                            
email: interdealproperties@gmail.com
email: varnaproperties@gmail.com
www.varnareal.estate
www.sofiareal.estate
ДИЯН ПЕТКОВ,  Посредничество, създаване и управление на активи.             Сделки с Недвижими имоти– специализирани в покупката, строителството и инвестициите в недвижими имоти, парцели, жилищни и офис сгради, консултантски услуги, финансиране, изготвяне на документи в кратки срокове, вкл. кадастрални схеми и скици.                                                               Специални отстъпки за членове на Бизнес общността: – 25% от стандартната цена за всички дейности извършвани от нас.                                                                                           Контакти: гр.София,                                 Интердийл БГ ООД
Телефон:  +359 88 654 88 99
email:interdealproperties@gmail.com                           email: phonedpp@gmail.com
www.varnareal.estate
www.sofiareal.estate  
МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА, Недвижими имоти   Покупко-продажба на недвижими имоти в област Стара Загора и черноморието Отдаване под наем Подготвяне на документи за кредити Специални отстъпки – 2% комисионна от продажната цена на имота Телефон: 0886808099
E-mail: nnyovcheva@abv.bg
„Евродом кредит“ ЕООД  
СЧЕТОВОДСТВО    
БОЯНА ВОДЕНИЧАРОВА, Счетоводство, хотелиерство, текстил   Счетоводно предприятие, Хотелиерство, Производство на нетъкан текстил София
Телефон: +359 888 900 860
E-mail: office@precise.bg boianavrapid@gmail.com  boianav@nonwotex.com Websites: www.artehotelbg.com www.nonwotex.com  
ТОШКО ПОПТОЛЕВ, Счетоводител Счетоводни, данъчни, осигурителни, финансови и икономически консултации; Помощ и експертизи в бизнес спорове (договори, документиране, анализ на изпълнения, вземания и задължения, цена на спора, моменти на възможни компромиси с минимални загуби и т.н.); Бизнеспланиране и мониторинг на проекти. Специални отстъпки за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти: – Първите 2 часа безплатни, при заявка на 15 и повече часа консултиране; – Първите 30 % от отчетените часове с 20 % отстъпка от договорената часова ставка. Тел.: 088 981 75 38
E-mail: toshko@poptolev.bg
consultant@poptolev.bg
Website: www.poptolev.bg
FB: https://www.facebook.com/toshko.poptolev https://www.facebook.com/groups/auditorium.poptolev/
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ – ИНВЕСТИЦИОННО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОНСУЛТИРАНЕ    
НЕЛИЯ БЛИЗНАКОВА, Консултант инвестиционни намерения Консултации по инвестиционни намерения Граждански, трудови, търговски, семейни и бизнес преговори
Трудова медицина и трудово право
България, Бургас 8000
Тел. 0896 /171 090, 0876 /171 090
e-mail: nelija_bl@abv.bg
Консултантска къща „Ареал консулт Прим“
ЕЛЕНА ТЕРЗИЕВА, Консултант разрешителни Консултации по инвестиционни намерения, ОВОС, Екологични оценки, Програми по управление на отпадъци; Комплексни разрешителни, Мониторинг на околната среда, Планове за предотвратяване на аварии.   България, Бургас 8000
Тел. 0893 / 52 85 01 0888 / 88 59 42
E-mail: elena_terz@abv.bg      
Консултантска къща „Ареал консулт Прим“  
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
ЕМИЛИЯ БААЛБАКИ, акушерка Главна акушерка на болница Шейново Въпроси преди, по време и след бременността. Всичко свързано с грижите за бебето в къщи – всичко относно хранене, къпане, масажи и всички възникнали въпроси. Всичко свързано с кърменето-подготовка и грижи за гърдите. Какво значи да кърмиш?
Сертификати в сферите: Следродилна депресия, Патронажна акушерска грижа, Хранене – захранване на новороденото, хранене на майката и хранене през първата година на детето и други, Първи 7 стъпки в Гещалт терапията.
Тел. 0885633349
E-mail: emili.com@abv.bg  
ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПОМОЩ
МИЛЕНА ТОДОРОВА, Психолог Позитивна психотерапия и психологическо консултиране  на деца и възрастни Тематични обучения за педагогически и други специалисти Сертифицирани обучения по програмите на Томас Гордън за родители, учители, младежи.   Специални отстъпки за членове на Бизнес общността: 20% от обявената цена Контакти: гр. Бургас
Тел. 0894498951
E-mail: milena_yan@abv.bg    
НАДЕЖДА АТАНАСОВА, психотерапевт, хипнотерапевт, лайф коуч.   Професионални интереси и терапевтичен опит: депресии, тревожни състояния, паник атаки, стрес, страх и фобии, натрапливи мисли, неувереност, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, житейски кризи, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др. гр. София, тел: 0885910112  
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ, ЕКИПИ, ЕФЕКТИВНОСТ
ДИДИ ЗАФИРОВА, Мениджър проекти Мениджър проекти, Организатор, Консултации за повишаване ефективността на личности, екипи и процеси. Специални отстъпки за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти: Всяка услуга, проект, консултация за член на бизнес групата би имала индивидуално договорена цена, спрямо реалните нужди и възможности. Безплатна първа консултация. София,
Тел. 0888 569 302
E-mail: d_zafirova@mail.bg https://www.linkedin.com/in/didizafirova
ЗЛАТИСЛАВА МИХАЙЛОВА, Организационен консултант Организационно консултиране и развитие, разработване и управление на програми и проекти Обучения по меки умения, управление на промяната, комуникация, мотивация, справяне с трудни ситуации, креативност и иновации.
Оценка на персонала, преструктуриране, коучинг и личностно развитие Индивидуални отстъпки – 20%
София, „Проджект спейс” ЕООД Тел. 0895474572
E-mail:  zlaty.mihailoff@gmail.com
Website: www.project-space.eu
FB: Project Space Ltd.  
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
д-р БЛАГА МАДЖУРОВА, специалист проекти и стратегии в икономиката на публичния сектор Разработване и управление на проекти, финансирани по линия на кохезионните фондове и ЕИП, както и  международни /езици: английски, немски, испански и руски/ –  Изготвяне на стратегии и политики на национално и общинско в областта на икономиката на публичния сектор /социалната политика и кохезия, труд, здравеопазване, соц. предприемачество и др./ – Консултации управление, вкл. маркетингови планове на звена в публичния и частен сектор /социална политика, здравеопазване, соц. предприемачество, туризъм/ Специални отстъпки при договаряне за членове на Бизнес общността. Тел. 0889358713
E-mail: bmadzhurova@yahoo.de;
МАРКЕТИНГ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, МЕДИИ, ВИДЕО
АЛЕКСАНДРА ЛАНГ, Маркетинг експерт Маркетинг консултации и подкрепа с практически решения за стратегия, тактика, планиране и изпълнение; Създаване и развиване на собствена марка; Маркетинг обучения на собствения екип и мениджърски състав. Специални отстъпки за членове на Бизнес общността:
20% от редовната цена на услугите.  
София, ул. “Цар Самуил” 20 
Тел. 0888282080
E-mail: office@marketingconnection.bg
Website: www.marketingconnection.bg
www.facebook.com/marketingconnection.bg
ЛИЛИЯ МАНДАДЖИЕВА, Пи Ар Комуникационен експерт, ПР експерт, Организация на събития. Специални отстъпки: Pro bono или 20% София, Тел. 0876 369 313
E-mail: lmandadjieva@abv.bg    
МИГЛЕНА НЕЙКОВА, Копирайтинг и Пи Ар   Копирайтинг на уебсайтове (начална страница, страница с услуги, за нас) Писане на статии по поръчка, PR статии Специални отстъпки – 10% отстъпка от цената на материала Телефон: 0890585626
E-mail: miglenita@abv.bg  
МИРОСЛАВ РАЧЕВ, видео продукции Създаване на видео – корпоративно, семейно или за лично ползване – от идеята и през целия процес за изработката му. Опит от 2009 като сценарист, режисьор, оператор, монтажист, асистент и т.н. в  продукции като Fox, Бон Апети, тв предавания, новини, документални филми, музикални клипове, сватбени филми и т.н.   София, жк. Суха река, бл.92
Тел.0988820091
E-mail: rachev74@gmail.com
Ютуб канал: Miroslav Rachev  
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА
д-р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, Училище Образователни Хоризонти            Частни индивидуални уроци по испански език за деца и възрастни Частни индивидуални уроци по английски език за деца и възрастни Възможности за обучение в малки групи Специални отстъпки за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти. Обучението включва и учебните материали. София, р-н Лозенец  
Тел. 0887565760
E-mail: nvg@abv.bg    
МАЯ ПАВЛОВА, Career guide   Избор и планиране на подходящо образование/ професия Осъзнаване и развитие на силните страни Астрологични консултации и анализ на личността София, тел. 0888817187
Email: mayapavlova95@gmail.com
Website: https://career-guide.company/ FB: https://www.facebook.com/careerrevolutionglobal https://www.facebook.com/maya.pavlovaa/ https://www.facebook.com/mayapavlovacoaching  
ПРЕВОДИ
ЧАВДАРА ПАНТИЧ, преводи Специализиран превод, юридически и финансови теми. Конферентен (синхронен/консекутивен) превод, вкл. онлайн /видеоконферентна връзка, преговори, работни и официални срещи, обучения и презентации. Преводи в разл. области, вкл. медицина, фармация, инфраструктура и др. Съдебен преводач за писмени и устни преводи, досъдебна и съдебна фаза. Преводи от руски на англ./бълг. език.   София
Тел. 0888 988 117,
E-mail: acro_bg@abv.bg
ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Инж. ЕЛЕНА ПЪРВАНОВА    Цялостно или частично интериорно проектиране и дизайн Изготвяне на идеен проект и план разпределение Индивидуална консултация и авторски надзор Специални отстъпки за членове на Бизнес общността на препоръчаните професионалисти. София
Тел. +359 888375891
E-mail: eli_ip@mail.bg