Убеждаване и преговори

Подготовка за важна среща

Имаш решаваща среща. Имаме 3 въпроса. И няколко отговора, които идват от твоите лични силни страни. След които да влизаш с усмивка в срещите. И да постигаш резултати по твоя начин, етично и решително.