разрешаване на конфликт

За разрешаване на конфликти

Дори когато си опитен. Когато самият ти си страна в конфликт, тълкуванията и емоциите те грабват във водовъртеж и имаш чувството, че си в лодка без кормило… За да поемеш управлението, ти е нужна бърза стратегия, която подготвя добрите резултати.