Обучение за медиатори със сертификат, 14-16 ноември и 5-7 декември 2024г., 9.00-17.30, София

Current Status
Not Enrolled
Price
890,00 BG
Get Started
This Обучение is currently closed

Правоспособност и възможност за международен статус на медиатор (IMI qualified).

Дата: 14-16 ноември и 5-7 декември, 9.00-17.30, София, общо 6 дни.

Плюс достъп до 12 допълнителни учебни часа материали онлайн.

КАКВО ИМА ЗА ВАС в обучението

Благодарим Ви за интереса към обучението за медиатори – специалисти в разрешаването на спорове.

Обучението за медиатори ще Ви даде желаните РЕЗУЛТАТИ, ако:

 • Смятате, че Ви е време за Промяна в дейността, или
 • За надграждане, което ще Ви даде Нови възможности – професионални и лични,
 • Да сте полезни с Нова услуга и да печелите от нея,
 • Искате да Управлявате по-добре разногласията в работата и да постигате по-лесно резултати, както и
 • Ако предпочитате да Запазвате отношенията.

КАК?

 • Като научите НОВ НАЧИН за решаване на спорове – в екипа, бизнеса, семейството, по договори и имоти, с който постигате успешни решения в рамките на часове и гарантирана полза за всички.
 • Като получите ПРАВОСПОСОБНОСТ да практикувате като медиатор – в организация, център за медиация или собствена практика.
 • И ПОДГОТОВКА с възможно най-високото ниво на практика и прецизност, така че да можете да решавате спорове уверено още след завършването му.

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАКОН ДАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО МЕДИАТОР И Е ОТВОРЕНО ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ, съгласно Чл. 8 от Закона за медиацията.

Проекто-законът за медиация, обявен на 5 април, но не приет все още, изисква степен БАКАЛАВЪР.

МЕЖДУНАРОДНО ниво и опит

Обученията, организирани от Академия “Споразумения”,  са сертифицирани от най-големия в света Международен институт за медиация – International Mediation Institute и се провеждат от едни от обучителите с най-голям опит в медиацията в България. Всеки наш обучител има дългогодишен опит като медиатор с Реална практика. Нашият екип е отговорен за над 1500 обучени и сертифицирани медиатори в България (над ⅓ от медиаторите в България ), а основателите на “Споразумения” са водещите лица на медиацията в България с над 19-годишен опит.

Какво ПОЛУЧАВАТЕ в обучението за медиатори?

 • ­СЕРТИФИКАТ с право да упражнявате дейност като медиатор – при успешно преминаване на законово-установените практически и теоретичен изпит и събеседване. Сертификатът Ви дава възможност за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието – издава се от одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация сдружение Споразумения.
 • Възможност за МЕЖДУНАРОДЕН статус за Вас – IMI Qualified Mediator – (“Медиатор, отговарящ на стандартите на IMI – Международния институт за медиация”). Вижте предимствата на официалния сайт на IMI. IMI има такса за регистрация от 67.50 евро (56.25 евро с отстъпката за България + ДДС) (и годишна такса в този размер от 2025г.), независими от тази за сертифициращото обучение.
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА и РЕАЛНИ УМЕНИЯ за високо-ефективно разрешаване на спорове в бизнеса, екипа, семейството, по договори , и т.н.  вкл.
  • Умения за успокояване на напрегнати ситуации,
  • Вникване в реалните цели и интереси на спорещите,
  • Обръщане на хода на преговорни и конфликтни ситуации с творчески решения, и много други.
  • Подготовката е съобразена както с Българските законови изисквания, така и с най-успешните международни модели на водене на медиация – стандартите на International Mediation Institute, и модели от прекия ни опит в работата с екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния и др.
 • ЛИЧНА ПРАКТИКА  и ЛИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА – в над 14 практически медиации, в до 5 от които действате като медиатор самостоятелно или заедно с колега,
 • ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ за качество и видими резултати от едни от най-опитните обучители и медиатори в България: Севдалина Александрова, обучила повече от 1/3 от медиаторите в България, заедно с Антон Александров, адвокат, Вержиния Димова, организационен консултант и психолог, Мариана Величкова, адвокат и медиатор, Адриана Страхилова, счетоводител и медиатор. Повече за опита на обучителите, може да видите тук.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ умения за решаване на спорове с високи резултати, включват:

  • Управление на конфликта, на Успешен преговорен процес и на Процедура по медиация  – от откриването през изследването на интересите и възможностите за споразумение,
  • Ефективно прилагане на комуникативни умения и медиаторски техники в процедурата по медиация,
  • Ефективна работа с различните участници в медиацията, роля на медиатора, страните и адвокатите и другите участници,
  • Правната рамка, видовете медиация и изискванията към споразумението, постигано в медиация,
  • Успокояване на напрежение, включително чрез познаване и управление на личния стил, самоконтрол, и работа с емоциите на участниците в медиацията,
  • Преодоляване на проблемни поведения и задънени улици,
  • Адаптиране на подхода към различните видове медиация по семейни, търговски, договорни спорове, и други медиации,
  • Уредбата на медиацията в Европейския съюз и новостите в прилагането й,
  • Взаимодействие между медиаторите и другите институции и препращането от съд към медиация, правомощия на съда и процедура за препращане – роля на съда, процедура по препращане и развити практики в България,
  • Развиване на медиаторска практика.

Как е ПОДРЕДЕНО обучението?

 • 6-дневно обучение  на място, над 60 учебни часа, според законовите изисквания в България и международните стандарти на International Mediation Institute.
 • Повече от 12 часа готово онлайн обучение с видео материали и упражнения, достъпни за самостоятелно учене, с неограничен достъп.
 • Практическо участие в над 14 медиации с лична обратна връзка, като ще се впуснете в преговори или ще водите процеса като медиатор.
 • Професионална подготовка за решаване на различни видове спорове – договорни, семейни, имуществени, търговски, потребителски и други.
 • Удобна среда с няколко зали, специално подготвени за провеждането на обучението и медиациите
 • Обучението за медиатори в “Споразумения” е структурирано, за да ви предостави всичко, от което се нуждаете, за да станете успешен медиатор.

Обучението в “Споразумения” Ви подготвя за реалните предизвикателства, с които ще се срещнете като медиатор. Ние се стремим да ви осигурим най-добрата подготовка, която ви дава възможност да изразите вашата индивидуалност и уникален стил в професията. Изпитите са част от обучението, а в последния ден има кратко събеседване – всичко според изискванията на Наредба 2 към Закона за медиацията.
При успешно преминаване на законово-установените практически и теоретичен изпит и събеседване получавате сертификат и правото да упражнявате дейност като медиатор.

За КОГО е обучението

За професионалисти, които искат да предоставят нова услуга, да управляват по-добре хората и конфликтите, включително трудните клиенти и колеги, да направят промяна в кариерата си. И най-вече – да договарят успешно споразумения.

Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област.ВАЖНО: ПРОЕКТЪТ НА ЗИД на ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА, публикуван ЗА ОБСЪЖДАНЕ до 7 май, ИЗИСКВА образователна степен БАКАЛАВЪР.

Практиката показва, че обучението е особено полезно и пряко приложимо в работата на: Юристи, Психолози, Счетоводители, Бизнес консултанти, Консултанти за недвижими имоти, Специалисти Човешки ресурси, Мениджъри в компании, Собственици на малък и семеен бизнес, Служители в държавни институции на ръководни позиции, Учители и директори, Специалисти в здравеопазването, Експерти в неправителствени организации, Хора, ангажирани с обществени каузи, и особено за хора, които интензивно работят с други хора и им се налага да управляват смело и успешно­ кризите в комуникацията и отношенията. ­­

ЗАЩО да ни се доверите

Защото работим и тренираме професионалисти в разрешаването на конфликти повече от 19 години! И помагаме да виждате резултати още в първите седмици след обучението!

 • “Споразумения” е първата организация в България, одобрена като Сертифицирана програма за обучение на медиатори (CMTP) от най-голямата международна асоциация за медиация в света International Mediation Institute – с качество на обучението по най-високите международни стандарти. 
 • Нашата мисия е да даваме забележителни резултати, които виждате още в първите седмици след обучението. 
 • Екипът ни се състои от едни от най-опитните обучители и медиатори в България. Всички членове на екипа ни имат над 19 години опит в професията си, и между 6 и 19 години опит като медиатори и обучители
  • Севдалина Александрова, обучила повече от 1/3 от медиаторите в България
  • Антон Александров, адвокат и медиатор,
  • Вержиния Димова, организационен консултант и психолог,
  • Мариана Величкова, адвокат и медиатор,
  • Адриана Страхилова, счетоводител и медиатор,
  • Милена Балевска, Директор Човешки Ресурси, медиатор,
  • Нонка Данчева, юрист и медиатор.
  • Надежда Боева-Суванджиева, адвокат и медиатор.
  • Борислав Георгиев, юрист и медиатор,
  • Анета Енчева, административен експерт и медиатор,
  • Други обучители в специализирани обучения.
 • Екипът ни е провел над 100 сертифициращи обучения за професионална правоспособност като медиатори и е с над 1500 обучени медиатори! Стотици обучения за убеждаване, преговори, разрешаване на конфликти и множество други в сферата на комуникацията! Опит с колеги от САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Румъния.
 • Над 4200 обучени професионалисти от всякакви области – сред които висши мениджъри, изпълнителни директори, адвокати, съдии, политици, експерти от банковия сектор, финансисти, журналисти, маркетолози, специалисти в проекти. Само в последната година сме обучили екипи от HR директори и мениджъри на големи компании, включително с над 3000 души персонал, изпълнителни директори на компании с над 600 души, ръководители на отдели в големи международни компании и на големи институции.

  Заставаме зад това, че обучението трябва да бъде забавно, полезно, и поне 80% практическо – с предизвикателства и директно прилагане на нови умения. От обученията, в които ще участвате, никой не излиза същият! И ще можете да предавате наученото, за да въздействате задълго в ежедневната ви комуникация! Обикновено с удоволствие! 🙂

  А мнения от участници в наши обучения можете да видите тук.

Важно: Изисквания за СЕРТИФИЦИРАНЕТО

За да завършите успешно обучението и да получите сертификат за медиатор, е необходимо да преминете: писмен тест, практически изпит под формата на 3 симулирани медиации, които водите като медиатор или в ко-медиация, и които се наблюдават и оценяват, както и събеседване – съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията. Необходимо е и присъствието Ви на поне 80% от обучението. Пълните изисквания за сертифицирането вижте ТУК.

МНЕНИЯ от участници в обучението за медиатори

“Обучение, което променя животи!” Д. Василева

“Прекрасно усещане за духа, мисълта и тялото”. Е. Кикерезова

“Пълнокръвно, забавно, много полезно и интересно.” Д. Янева

“Обучението е страхотно. Перфектна комбинация от предаване на знания, представени по подходящ начин, с правилно отношение, по забавен и близък до реалността начин.” М. Рачев

“Много добро съчетаване между теория и практика. Много полезно обучение.” Е. Влахкинова

“Изключително полезно, интересно и незаменимо.” В. Атанасова

“Чудесно! Начинът на провеждане с много примери и симулации осигурява запомнянето и усвояването в момента на обучението.” Б. Събева

“Пълно със стойност” М. Кичашка

“Изключително полезно, увлекателно и структурирано!” Н. Боева

“Перфектно структурирано с акцент върху практиката.” Хр. Винарова

“Интересно, пълноценно и динамично!” Р. Николова

“Високо ниво, креативност и разнообразие в обучителните подходи” Н. Крохмаль

“Възхитена съм! Наистина на по-добре организирано и водено обучение никога досега не съм била!” Р. Браилска

“Много обогатяващо, завладяващо и вдъхновяващо! Едно от най-добрите обучения, на които съм присъствала.” П. Найденова

“Доволна повече, отколкото очаквах!” Л. Мандаджиева

“Обучението бе интересно, но и малко уморително.” Ст. Дончева

“Вълнуващо, полезно и много зареждащо. Прекрасни обучители!” В. Петрова

“Изключително съм доволен от лекторите, компетентността и отношението им. Научих много и силно препоръчвам.” Д. Петков

“Конструктивно и съдържателно в приятна обстановка. Благодаря от сърце!” Е. Станчева

“Полезно, приятно, обогатяващо, експертно” Кр. Асенова

“Присъствах на изключително полезно и интересно обучение в невероятна приятелска обстановка.” Благодаря Ви, Севи, Джина и Тони” Д. Зафирова

Повече  от мненията на участниците, вижте тук.

Записване и такси

890 лв. при внасяне до 12 ноември,

865 лв. при записване и внасяне до 5 ноември,

845 лв. при записване и внасяне до 31 октомври,

825 лв. при записване и внасяне до 20 октомври,

795 лв. при записване и внасяне до 10 октомври,

765 лв. при записване и внасяне до 20 септември,

745 лв. при записване на 2 заедно или студенти до 1 октомври, или на 1 участник до 1 септември.

Таксата е крайна цена, и покрива пълното обучение на място + 12 учебни часа онлайн, заедно с учебните материали и кафе-паузи. Местата са ограничени, тъй като работим с малки групи, за да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник в 14-те медиации в обучението. Благодарим Ви за разбирането!

ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, можете да попитате дали е за Вас на 0885792525 или academy@sporazumenia.com.

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, изпратете попълнен Формуляра за записване на academy@sporazumenia.com, или се обадете на 0885792525.

Обучение Content

ВЪВЕДЕНИЕ
Модул 1. Конфликтът
Модул 2. Концепция и правна рамка
Модул 3. Медиацията като процес на преговори
Модул 4: Етапи в медиацията
Модул 5: Комуникативни умения и медиаторски техники
МОДУЛ 6: Спогодба. Спиране и прекратяване
Модул 1. Участници в медиацията
Модул 2. Стилове на работа и конфликти
Модул 3. Проблемни поведения
Модул 4. Работа с емоции
Модул 5. Излизане от задънени улици и творчески решения
Модул 6. Медиация при отделните видове спорове
Модул 7. Правна рамка на медиацията в Европейския съюз
Модул 8. Медиаторска практика
Модул 9. Препращане от съд към медиация