Вержиния Димова

Обучител по медиация и развитие на хората и организациите

       

>Лично

Моята работа е да правя хората щастливи. Като управляват по-добре потенциала си. Вярвам, че истински променящото са трайните умения които изграждаме, и използваме в подкрепа на екипа и организацията ни.

В обученията ще намерите провокации, и конкретни техники, които ще ви помогнат да развиете това, което Ви е най-важно в този момент, тук и сега.

ул. Солунска 11, София
+359 885792525
academy@sporazumenia.com

Медиатор, обучител, консултант по развитие на хората и организациите

Консултант по организационно развитие с над 8 години практика в областите :

Ефективна комуникация,
Умения за влияние и управление на взаимоотношенията, Лидерство;
Управление на преговори и конфликти;
Управление на промяната;
Управление и развитие на екипи;
Развитие на емоционална интелигентност;
Мотивация и автомотивация и др.
Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура.

Сертифициран медиатор и обучител по медиация с над 10 години практика.
Сертифициран коуч.
Сертифициран НЛП Практик; обучен НЛП Мастер Практик.
Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология – СУ „Св.Климент Охридски“.