Медиация за разрешаване на спор

Медиацията дава най-бързото и щадящо решение

Когато сте пробвали с разговор. Два, три, много пъти. И не става. Когато сте се съветвали с адвокати. Когато другият не чува. Но зависите един от друг. Срещата на неутрална територия, с рефер, който ще даде възможност на всеки да играе честно, без да определя печеливш. Вие играете за резултата. Разликата е, че медиаторът помага и двамата да излезете с купи.

Срещата в медиация е бърз, подреден, и човечен начин да намерите решение. Което щади емоционално и финансово, и ви помага да продължите напред.

При какви спорове помагаме с медиация:

Семейни, с партньора
Търговски, с бизнес партньори по договори или със съдружници
Имотни, със съсобственици
Договорни, за продажби, наеми, заеми, изработка и други, с партньорите по договора
Вътре в екипа, с равнопоставени колеги, мениджъри, подчинени, с други отдели
Училищни, с учители, родители, деца
Различни спорове, в които страните са обвързани с общ проблем

Медиацията работи за разрешаването на всякакви спорове, при това обикновено в 2-3 сесии, стига да са налице поне 3 от следните обстоятелства:

– са важни или неизбежни отношенията,
– е важно бързото решаване на въпроса,
– се търси решение, което да носи бъдещи ползи и печалби,
– е водещо постигането на резултат, вместо наказването на другия,
– е важно запазването на спора в тайна,
– и на доброто име и на всички участници,
както и да има готовност за комуникация в обща среща.
Медиаторът може да прави и отделни срещи с всеки от участниците в спора, но е важно да имат готовност да разговарят и помежду си.

Как протича:

– Медиаторът разяснява правилата за медиацията, и как ще протекат срещите, като могат да се уговорят съвместно и улесняващи условия за срещите – срок, паузи, поредност на изказванията, документи, допълнителни участници, и т.н.,
– Всеки от участниците изразява гледната си точка,
– Медиаторът осигурява всички да се чуят и след това дава възможност за дискусия, в която се оформят – приоритетите на всеки, общите точки, и вариантите,
– Личните цели и приоритети могат могат да бъдат споделени и само в индивидуална среща с медиатора – така медиаторът ще ги има предвид, за да намери допирни точки, и същевременно тези лични въпроси няма да станат известни на другата страна,
– Въз основа на приоритетите на всеки се обсъждат варианти и се избират по ясни критерии, Оформя се споразумение, което страните могат да подпишат.
Важно: Всичко това е възможно, само когато бъде намалено напрежението и разговорът се води по ясни правила и структура, за което отговаря медиаторът.

Още по-важно:

Постигнатото споразумение

Обичайно се изпълнява доброволно. Но при желание може да бъде одобрено от съд, който преглежда само неговата законосъобразност и съответствие на морала, и го потвърждава със силата на съдебна спогодба – съгласно чл. 18 от Закона за медиацията. Друг вариант за придаване на изпълнителна сила е то да бъде нотариално заверено, – когато става дума за пари или заместими вещи – съгл. чл.417, т.3 от Гражданския процесуален кодекс.
Препоръчително е в медиацията да участват адвокати или те да консултират текста на споразумението преди подписването му.

За да има резултат за Вас медиацията,

Ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, преди да заявите случай, на academy@sporazumenia.com или на 0885792525, за да преценим според конкретната ситуация дали подходът на медиацията ще е най-подходящ за Вашия случай. В случай, че е подходящ, можем да преминем към уговаряне на дата за медиация.