3 реплики и 4 принципа за директно и етично въздействие