3 реплики и 4 принципа за директно и етично въздействие

3 реплики за контрол върху разговора

4 принципа за етично и бързо въздействие – какво искат да чуят другите