МНЕНИЯ от участници в обученията за медиатори, преговори, убеждаване, обучители

Обучението за медиатори – лично от участниците

За ОБУЧЕНИЕТО ЗА МЕДИАТОРИ

“Обучение, което променя животи!” Д. Василева

“Прекрасно усещане за духа, мисълта и тялото”. Е. Кикерезова

“Пълнокръвно, забавно, много полезно и интересно.” Д. Янева

“Обучението е страхотно. Перфектна комбинация от предаване на знания, представени по подходящ начин, с правилно отношение, по забавен и близък до реалността начин.” М. Рачев

“Много добро съчетаване между теория и практика. Много полезно обучение.” Е. Влахкинова

“Чудесно! Начинът на провеждане с много примери и симулации осигурява запомнянето и усвояването в момента на обучението.” Б. Събева

“Изключително полезно, увлекателно и структурирано!” Н. Боева

“Перфектно структурирано с акцент върху практиката.” Хр. Винарова

“Високо ниво, креативност и разнообразие в обучителните подходи” Н. Крохмаль

“Възхитена съм! Наистина на по-добре организирано и водено обучение никога досега не съм била!” Р. Браилска

“Много обогатяващо, завладяващо и вдъхновяващо! Едно от най-добрите обучения, на които съм присъствала.” П. Найденова

“Доволна повече, отколкото очаквах!” Л. Мандаджиева

“Обучението бе интересно, но и малко уморително.” Ст. Дончева

“Вълнуващо, полезно и много зареждащо. Прекрасни обучители!” В. Петрова

“Изключително съм доволен от лекторите, компетентността и отношението им. Научих много и силно препоръчвам.” Д. Петков

“Конструктивно и съдържателно в приятна обстановка. Благодаря от сърце!” Е. Станчева

“Полезно, приятно, обогатяващо, експертно” Кр. Асенова

“Присъствах на изключително полезно и интересно обучение в невероятна приятелска обстановка.” Благодаря Ви, Севи, Джина и Тони” Д. Зафирова

“Приятно съм изненадана. Темите бяха поднесени по изключително интригуващ начин, не като суха материя.” В.Пеева

Какво Ви хареса най-много в обучението за медиатори?

Атмосферата и начинът, по който се предава материалът. Обучението беше с доста теоретична част, която беше подплътена с много примери за по-лесното усвояване. Д. Василева

Медиациите, които симулирахме, и приятелското отношение. Е. Кикерезова

Плавният преход в различните теми и позитивното отношение на обучителите. Л. Младенова

Общият дух и атмосфера на обучението, ерудицията на обучаващите и нивото на участниците.Д. Янева

Примерите от практиката към теорията. Богатият брой упражнения и симулирани медиации. Лекторите са непринудени и открити. Радост Т.

Максимално синтезираната информация, представена по разбираем начин за всеки. М. Рачев

Разчупеното обобщение на цялата теория. Е. Влахкинова

Начинът на поднасяне на информацията. Начинът на общуване между участници и обучители. В. Атанасова

Точният баланс между теория и практика, който ме оставя с усещането за цялостна подготовка. Н Боева

Интересните презентации на обучителите и въвличането на участниците в дискусии и решения. Хр. Винарова

Съчетанието между полезно и приятно. В. Николова

Динамиката, практическото представяне на материала. Р. Браилска

Лекторите с тяхното увлекателно представяне на материята – разчупено и структурирано. П Найденова

Екипът, заедно и поотделно. Л. Мандаджиева

Динамиката, практическите задачи. Р. Николова

Свободната комуникация между обучаващи и обучавани. Ст. Дончева

Възможността за наблюдение върху практическата част и обратната връзка. Ив. Иванова

Начинът на преподаване. Формирането на практически умения. В. Петрова

Обстановката на подкрепа и спокойствие. Д Зафирова

Поднасянето на информацията по лек и приятен начин и многото практически упражнения. Д. Петков

Високата честота на практическите занятия. Е. Станчева

Непрекъснатата комуникация, балансирането редуване на теоретична и практическа част, приятелската атмосфера, подкрепата и насърчаването. Прекрасни! Благодаря Ви! Кр. Асенова

Разбирането, че всяка ситуация може да бъде овладяна. А. Николов

Имаше баланс между теория и практика, програмата се спазваше точно, имаше добронамереност от страна на обучителите и много конкретни и полезни обратни връзки. Б. Костова

Лично отношение, добронамереност практическа насоченост, пълна отдаденост и себераздаване от страна на обучителите. В. Момчилова-Колева

Подходите, с които беше представено учебното съдържание. Харесаха ми практическите части от обучението и навременното съдействие на преподавателите конкретно в моето представяне. И. Стефанова

Хареса ми всичко, мисля, че отделните части бяха изключително балансирани. За мен лично най-предизвикателно и полезно преживяване бяха всички симулации – и като страна и като медиатор. За тези 6 дни се пренесох в един напълно нов свят научих страшно много неща и срещнах чудесно хора. Благодаря Ви! Б. Енчева

Практическата насоченост и забавния начин на поднасяне на информацията. Непринудената атмосфера, която се създава. Преподавателите бяха вдъхновяващи и вярващи в нас. И след като участвах – аз казвам, че са най-добрите. И. Георгиева

Хареса ми практическата насоченост и изключителния подход на обучаващите – лично, енергично и с усмивка. Бих препоръчала обучението на приятели и колеги. При предварителното проучване реших, че това е най-подходящото обучение за мен, а вече съм убедена. П. Кузева

Предразполагането от обучителите да се сработя в екип бързо с непознати хора и да се чувствам значима в този екип. П. Генова

КПД от всички страни. М. Ризов

Практическата насоченост, базирана на стриктна теоретична основа. Н. Георгиев

Обучението развива изключително много различни качества на човек – комуникация, търсене на интересите, разпознаване на вербалните и невербалните послания. Хареса ми че както теория, имаше и практика. Св. Гайдарски

Изключително задълбочено и положително познание, и много професионално отношение. Благодаря! Ст. Вълчева

Обучение на високо ниво в приятелска и позитивна атмосфера. Вие сте най-добрите. Останете си винаги толкова позитивни и отворени. Е. Първанова

Обучението беше на много високо ниво. Много ползотворно. Р. Тодорова

Изключително професионален курс. Допадна ми теоретичната и практическата част и балансът между тях. Д. Милушева

Интересно, полезно, забавно, с нови възможности. Харесаха ми най-много симулациите и това човек да се постави в позиция, в която никога не е бил. Е. Радков

Много добре организирано, структурирано, с много практика (симулации), отлично подготвени лектори. Отлично впечатление ми направи начина на представяне на теорията, практическите примери, комуникацията с участниците, обратната връзка, която получавахме постоянно. Браво! Благодаря! Б. Спасова

Обучението е динамично, интересно, предизвикващо и удовлетворяващо. Хареса ми разкриването на възможностите в комуникацията с използване на работещи инструменти. Бяхте страхотни учители по ораторство и умения за овладяване на ситуации и проблемни отношения! И. Йотова

Какво ще използвате директно в ежедневната работа и личния си живот?

Вече прилагам почти всичко от наученото. Н. Боева

Активното слушане, обобщаването, търсенето на скрития интерес, както в лично, така и в професионално отношение. М. Кичашка

Комуникационните и медиаторски техники. Хр. Винарова

Техниките за справяне в задънени улици и с трудни клиенти. В. Николова

Няма да избягвам конфликтите, лично аз от една страна. Ще помагам на колегите в работата си да разрешават спорове, от друга. Н. Крохмаль

Обобщения, изслушване с разбиране, трудни клиенти и техники аз справяне с тях. П. Найденова

Ще подобри комуникацията ми с хората около мен. Ще слушам с разбиране. Л. Мандаджиева

Контрол над емоциите, по-добро разбиране на другите, по-добри умения по време на преговори. Л. Младенова

Превъзмогване на желанието да дам непременно съвет и  решение на даден проблем. Е. Станчева

Справяне с конфликтно поведение, прилагане на техниките, изследване на интересите, да отчитам и търся емоционалната (лична) страна на проблема. Кр. Асенова

Задаване на отворени въпроси. В. Пеева

Доста от техниките вече се опитах да приложа и получих добър резултат. Едно от нещата, което смятам, че ще ми бъде доста полезно, е това, че открих доста неща за себе си. М. Иванова

Активното слушане, перифразирането, обобщаването, емпатията, неутралността! Д. Василева

Неутрално отношение към страните, активно слушане, обобщаване, сами да стигнат до обобщение. Е. Влахкинова

Подходите за водене на преговори. Б.Костова

Преминаването от позиция към интерес. В. Момчилова-Колева

Техниките за водене на преговори. И. Стефанова

Смятам, че всички техники за комуникация и за преговори могат да намерят приложение директно и в личния и в работния живот. Б.Енчева.

Техниките за справяне с трудни страни. И. Георгиева

Начинът на задаване на въпроси е много важен за мен и бих взела наученото, за да получавам максимално точна и пълна информация.  П. Кузева

Техниките за справяне с проблемно поведение. Н.Георгиев

Ще задавам въпроси по различен начин. И. Йотова

Способността да виждам важните за хората въпроси. Ст. Вълчева

Още по-добре умението да слушам и разбирам другия. Б. Спасова

Техниките за комуникация и въпроси с цел някой да се замисли дали е прав и какво е най-важно и какви интереси има. Е. Радков

Ще използвам всички техники за справяне в конфликтни ситуации, както и техниките за сваляне на напрежението в разговори. Д. Милушева

НАЙ-близките предстоящи издания на обученията за медиатори може да видите тук: Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ,

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ или да попитате повече, обадете се на 0885792525 или ни пишете на office@sporazumenia.com.

Обучението за Преговори с важните хора

ЗА ОБУЧЕНИЕТО “ПРЕГОВОРИ С ВАЖНИТЕ ХОРА”

“Благодаря Ви, Севи и Тони за приятелската и топла атмосфера и насърчителната среда за развитие и обща работа. Много съм впечатлена от професионалното отношение, систематизирано поднесената информация и много силни насоки в практическата част. За мен беше ценно и много приятно надграждането на уменията ми за преговори.” Тони К.

“Много добре структурирано обучение. Прекрасен стилна водене от Севи и Тони. Професионализъм.” Пламен Д.

“Много малко неща успяват да надминат очакванията ни. Това преживяване беше едно от тях.” Алекс и Иво

“Много полезно за мен. Открих нови неща за себе си, и че не трябва да бягам от това, което съм.” Нели Ст.

“Убедителност, сила, искреност, мъдрост, това ми вляхте.” Милена И.

“Много практично, забавно и полезно. Атмосферата, която създавате е заразяваща и много приятна.” Ади Ст.

“Страхотна атмосфера, добра структура и най-якото: флексабилност” Косьо Ст.

“Скъпи Севи и Тони,
Благодаря Ви за прекрасния курс, с който ни заредихте!
Обучението беше точно толкова впечатляващо,  колкото и анонса за него.
Материалът беше синтезиран много подходящо за възприемане, а личните казуси, върху който практикувахме придадоха уникалност и отдаденост на преживяването!
Умението за водене на трудни преговори се усвоява лесно и с удоволствие с толкова компетентно преподаване и вдъхновяващи обучители.
Благодаря Ви!”
А. Енчева

“Благодаря ви за зареждащите два дни!!!
Емоциите, бяха само положителни.
Най-важното, което ми се случи е че започнах да подреждам собствения си пъзел от емоции, умения в комуникацията ми с другите, както в личните така и в професионалните отношения.
Благодаря ви, затова че ме приехте и ми позволихте да съм част от това преживяване!!!
Р. Костадинова

“Много добре структурирано обучение. Прекрасен стилна водене от Севи и Тони. Професионализъм.” Пламен Д.

“Изключително ми беше полезно, показа ми неподозирани за мен аспекти на комуникацията, помогна ми да не измествам фокуса от важното, да се справя с непонятните за мен до сега реакции на човека отсреща (в зависимост от типа на преговарящия – сътрудничещ, отбягващ и пр.) и да намеря правилния подход. Чувствам се уверена, способна, целенасочена, без грам колебание, чета Розенберг, усмихвам се постоянно, хората ми се чудят, а аз имам криле и формулирано… Намерение!” С. Петрова

“Благодаря много за всичко! ❤️
Двата дни обучение бяха незабравимо преживяване. Научих много за силата си, да изживявам емоциите, да говоря позитивно и как да използвам тези умения при трудни разговори. Почти ми се наложи да ги използвам, след като мине емоционалната буря.” М. Христова

“Благодаря за качествения обем от полезна информация, която предоставихте с Тони.” Н. Ненова

Най-близкото предстоящо издание на практическото обучение “ПРЕГОВОРИ С ВАЖНИТЕ ХОРА” тук.

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ или да попитате повече, обадете се на 0885792525 или ни пишете на office@sporazumenia.com.

Обучението за Убеждаване

“Практическите симулации бяха изключително полезни”. Вася

“Беше страхотно! Хареса ми, че раздробихте и показахте моментите от един конфликт и как да го управляваме. Благодаря!” Валентин

“Вдъхновяващо! Благодаря!” Лидия

“Ползотворно и необходимо!” Станислава

“Най-полезно ми беше практичността и възможността да се погледна отстрани.” Александра

“Супер сте!” Макс

“Впечатли ме, че обучението предлага много техники и примери, които показват, че преговорите могат да се водят навсякъде – на работа, вкъщи! Севи, Тони и Джина са страхотни и приема на информацията е лесен и бързо усвоим.” Денислава

“Начинът, по който екипът се допълва и искрено ни предава опита си и нови инструменти, с които да боравим”. Марияна

“Техниките, които ми помогнаха да разбира, че се развивам в желаната посока. И нови методи, които да приложа.” Петя

Препоръки: “Обучението да е 3 дни! И още повече практика! Денислава

Нови теми: “Овладяване на агресивното и гневно преговаряне – идеи, техники” Петя

“Справяне с личната емоция и овладяване на емоцията на другата страна” Лидия

“Да има следващ етап обучението.” Вася

Това обучение е специално за хора, които управляват екипи или работят в компании и организации, където искат да бъдат реални водачи, да прокарват новаторски идеи, да улесняват работата в екипите и между отделите, включително лесно да се справят с трудни служители и колеги.

Най-близките дати за предстоящото обучение и пълна информация за него, можете да видите тук:

Повече за УБЕЖДАВАНЕТО В РАБОТНА СРЕДА тук.

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ или да попитате повече, обадете се на 0885792525 или ни пишете на office@sporazumenia.com.

Обучението за обучители, 2019

Какво най-много ви хареса и Ви беше полезно в обучението за обучители?

Ето и част от отзивите на участниците – пазим тяхната поверителност, поради това, че част от тях са публични лица и предпочитат тази им роля да се види в по-късен момент.

Възможността за учене чрез правене, подкрепяща среда и много интересни теми и участници.

Ученето чрез преживяване и споделен опит, ценната обратна връзка и това да се учим от опита на други готини, ентусиазирани участници с разнороден опит, атмосферата и обучителите.

Много ми хареса баланса на теоретична и практична част. Особено ценно ми беше личното презентиране и обратна връзка.

Динамиката – редуването на задачи и теория, споделянето и обратната връзка от останалите участници. Беше много, много полезно! Благодаря!

Различните теми на колегите под знаменателя на Вашето обучение, подкрепа и стил, ме прави по-уверена и споделяща. Чудесен екип.

Динамиката, предизвикателствата, и “хитринките”. Подкрепата и насърчаването от двамата.

Всичко беше полезно. Най-вече тренингите, обратните връзки и контакта с всеки от групата.

Най-много ми хареса аудиторията и атмосферата. Научих много и се забавлявах много. Радвам се, че бях част от това обучение.

Най-много ми харесаха упражненията, които ни споделихте. Най-полезно ми беше да науча, че има и други методи, освен лекторски!

Структура, стил на водене, фокус върху важните неща.

Бях впечатлен от прекрасната аудитория и обучители. Обогатих се страшно много. Благодаря Ви!

Всичко ми хареса. Получи се отлична спойка в групата.

Най-много ми харесаха упражненията и енергията на всеки обучители!

Много ми хареса структурата на обучението и възможността да създадем собствени продукти. Огромно благодаря! Полезна ми е тази стимулираща среда!

Поради огромния интерес, отличните резултати на участниците – с техни завършени обучителни продукти, и многото запитвания, обучение за обучители ще има и през 2020г. Вижте повече ТУК.

Обучението по Семейна медиация

“Изключително впечатлена съм от професионализма на обучителите и съм благодарна за поднасянето на големия обем информация по достъпен начин. Обучението беше пълно с полезна информация във всички аспекти – психологически, юридически, медиативни. Техниките са много полезни, както за нас медиаторите така и за всички страни, на които ще бъдем полезни. Благодаря Ви!” А. Енчева

“Беше изключително полезно и в същото време много забавно. Това, че имахме възможност да чуем специалисти – психолог и съдия, беше безценно. Благодаря!” В. Данчева

“Получих много практически инструменти, с които да действам в конкретните ситуации. Чувствах се много комфортно, спокойно и в атмосфера на доброжелателство и сътрудничество.” М. Бойчева

“Обучението беше много полезно и обогатяващо. Специалистите, които бяха поканени, също допринесоха.” Д. Божанова

“Никога не съм се забавлявала така, докато уча. Обучението е невероятно! Научих толкова сложни неща по толкова забавен начин.” Н. Ферадова

“Семейната медиация ми хареса много. Както винаги сте на високо ниво. Всичко беше много точно организирано, смислено, полезно и по същество. И като добавим практическата насоченост и блестящите гости- лектори, просто беше удоволствие да участвам в това обучение.” Б. Спасова

“Концентрирано от гледна точка на полезна информация, правна, психологическа и практическа. Прекрасно организирано. Благодаря!” А. Крумова

“Впечатли ме всичко! Научих много! Обогатих се изключително много! Благодаря Ви!” Борислав

“Впечатлена съм,че медиацията има нужда от познания и в психологията и правото, за да бъде наистина успешно проведена. Прекрасно подготвено обучение и последователно включване от различни специалисти.” Л. Манова

Тъй като интересът към това обучение е голям, ще обявим нови дати за следващата година. За заявяване на интерес, можете да ни пишете и предварително на office@sporazumenia.com и ще Ви информираме веднага щом имаме нови дати.

СЕМЕЙНА медиация: психологически, комуникативни и правни аспекти,  тук.